Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

2014-04-23 00:00:00
2014 оны 04 сарын 23 өдөр                                               дугаар А/323                                      Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 11  дүгээр зүйлийн 11.3, 21 дүгээр зүйлийн 21.1, Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын 3.1, 3.2.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. 2014  оны 04 дүгээр сарын 25-наас 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Нямаагийн Батаад даалгасугай. 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                       Э.БАТ-ҮҮЛ