Нийслэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар хороодыг байгуулах тухай

2014-04-22 00:00:00
2014 оны 04 сарын 22 өдөр                                                      дугаар А/318                          Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны Нийслэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 32 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойг угтсан ажлыг бэлтгэх, зохион байгуулах, тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2.Ойг угтсан ажлын төлөвлөгөө гаргаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Салбар хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3.Салбар хороодын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Зохион байгуулах хорооны нарийн бичгийн дарга Ё.Гэрэлчулуунд даалгасугай.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                          Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
D:\2014 zahiramj\1 захирамж.docx
 
                                                                                  
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
                                                                                    04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
                                                                                     А/318 дугаар захирамжийн хавсралт
   
 
 
 
 
САЛБАР ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
1.    Төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан салбар хороо
 
Дарга:             Н.Батаа                      Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн
                                                            асуудал хариуцсан орлогч
 
Гишүүд:          Д.Хүрэлбаатар          Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                                            Тэргүүлэгч /зөвшилцсөнөөр/
                       
                        Ш.Одгэрэл                 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                                            Тэргүүлэгч /зөвшилцсөнөөр/
 
С.Баярбаатар            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 
Ж.Энхтөр                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн        
Нарийн бичгийн
дарга:             Э.Ганхүү                    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,
                                                            төрийн сангийн хэлтсийн дарга                 
Зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан салбар хороо
Дарга:             Ё.Гэрэлчулуун          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 
Гишүүд:          Б.Түвшин                   Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                                            Төлөөлөгч /зөвшилцсөнөөр/
 
                        Т.Гантөмөр                 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                                            Төлөөлөгч /зөвшилцсөнөөр/
 
                        Н.Баяраа                    Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                                            Төлөөлөгч /зөвшилцсөнөөр/
 
                        Ү.Ганболд                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нутгийн
                                                            захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
 
Д.Наранцэцэг            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга
 
Д.Отгонбаатар          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл,
                                                            хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
 
                        Э.Энхцэцэг                Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
                                                            Захиргаа, санхүүгийн  хэлтсийн дарга

                        Н.Батсүх                   Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
                                    Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн дарга
                       
Ш.Одончимэг           Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын дарга
 
Р.Энхдэлгэр             Нийслэлийн төр захиргааны авто баазын дарга
                                               
Нарийн бичгийн
дарга:             Г.Ганзориг                  Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга      
Тохижилт, бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан салбар хороо
 
Дарга:             Б.Бадрал                    Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
                                                            Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
Гишүүд:          О.Нарантуяа              Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
                                                            Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
 
                        Н.Нацагдорж             Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор бөгөөд
                                                            Нийслэлийн   Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга
 
Д.Оросоо                    Баянгол дүүргийн Засаг дарга
                        Д.Пүрэвдаваа            Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
                        М.Чинболд                 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга
                        Д.Бадарсан                Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
                        Ж.Ганхуяг                  Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
                        Д.Ганболд                  Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга
Х.Болдбаатар            Налайх дүүргийн Засаг дарга 
                        М.Гончигжав              Багануур дүүргийн Засаг дарга
                        С.Эрдэнэбаяр           Багахангай дүүргийн Засаг дарга
Д.Нанзаддорж           Нийслэлийн Авто замын газрын дарга
Ч.Энхбат                    Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга
 
Д.Энхсайхан              Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын дарга
Нарийн бичгийн
дарга:             Т.Батбаяр                  Улаанбаатар хотын ЗАА-ны Тохижилт, хог хаягдлын
                                                            удирдлагын хэлтсийн дарга
 
4.    Соёл урлаг, спорт, ёслолын арга хэмжээний асуудал хариуцсан салбар хороо
 
Дарга:             Ц.Энхцэнгэл              Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн
                                                            асуудал хариуцсан орлогч
 
Гишүүд:          Ж.Болдбаатар           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн
                                                            штабын дарга
                        Ж.Ганболд                 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дарга
                        С.Гаваа                      Нийслэлийн   Архивын газрын дарга
                        Э.Баттулга                 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга
Б.Батцэнгэл              Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга
                        Ц.Отгонбагана          Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга                               
                        Р.Мөнхсайхан           Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын дарга                       
                        Б.Байгалмаа              Соёлын төв өргөөний захирал
С.Цацралт                 Улаанбаатар хотын музейн захирал 
Нарийн бичгийн
дарга:             М.Отгонбаяр             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн
                                                            хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
5.    Мэдээлэл сурталчилгаа, хэв журам, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан салбар хороо
Дарга:                         Б.Энхболд                 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                                            Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
Гишүүд:          С.Отгонгэрэл                        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,
                                                            эрх зүйн хэлтсийн дарга
Б.Түвшинтөгс                        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл,
                                                            мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга
                        Б.Энхбаяр                  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
                                                            Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга 
                        Ч.Болдбаатар            Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын албан үүргийг
                                                            түр орлон гүйцэтгэгч
Ч.Жаргалсайхан       Нийслэлийн Замын цагдаагийн газрын дарга
                        Н.Уламбаяр               Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга
                        М.Ням-Очир              Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
                        Л.Балхжав                 “UBS” телевизийн захирал
Нарийн бичгийн
дарга:             Х.Гантулга                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт
                                                            шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга