Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-04-15 00:00:00
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН “УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ” НИЙГЭМЛЭГИЙН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ
2014 оны  04 дүгээр                                                                                                                        Улаанбаатар
сарын  15 -ны  өдөр                                  Дугаар А/289 /А-81                                                              хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4”б”, 29.2 дахь хэсгийг  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАЖ, ТУШААХ нь:
1. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд төмөр замыг ашиглан их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгслийг /Railbus/ шинээр нэвтрүүлэх, Улаанбаатар хотод хос төмөр зам тавих, нийслэлд ложистикийн нэгдсэн төвийг байгуулах ажлыг Улаанбаатар төмөр замын үйл ажиллагаатай уялдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, шуурхай зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг хавсралтаар байгуулсугай. 
2. Ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо, судалгааг гаргаж Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Н.Гантөмөр/-т үүрэг болгосугай.
3.  Хамтарсан захирамж, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ажлын гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллахыг Ажлын хэсгийн дарга /Н.Гантөмөр/, орлогч дарга /Д.Батбаатар/ нарт даалгасугай.

 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
 
 
                                             Э.БАТ-ҮҮЛ
МОНГОЛ ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН “УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”  НИЙГЭМЛЭГИЙН ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
 
                               Г.СЭРЭЭНЭНДОРЖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг дарга,  “Улаанбаатар төмөр зам”
нийгэмлэгийн  даргын 2014 оны 04 дүгээр
сарын 15 –ны өдрийн хамтарсан  А/289/А-81 дүгээр
                                                                    захирамж, тушаалын хавсралт
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА, “УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”
НИЙГЭМЛЭГИЙН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛААР
БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Ажлын хэсгийн
дарга    
Н. Гантөмөр Нийслэлийн Засаг даргын Зам, тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч дарга
Орлогч дарга  Д. Батбаатар Улаанбаатар төмөр замын Замын аж ахуй хариуцсан орлогч дарга
Гишүүд   Т. Бат-Эрдэнэ Нийслэлийн Засаг даргын экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга
   Ё.Гэрэлчулуун  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 
  Г. Вандандавга Улаанбаатар төмөр замын Техникийн бодлого зураг төслийн төвийн дарга
  С. Бат-Очир Улаанбаатар төмөр замын Зорчигч тээврийн албаны дарга
  Б. Зоригтсайхан Улаанбаатар төмөр замын Замын аж ахуйн албаны ерөнхий инженер
  Л. Гунгаажанцан Улаанбаатар төмөр замын Дохиолол, холбоо, мэдээлэл, эрчим хүчний албаны дарга
  Т. Бат-Эрдэнэ Улаанбаатар төмөр замын Хууль зүйн албаны эд хөрөнгийн бүртгэлийн албаны хэлтсийн дарга
  Н. Адьяа Улаанбаатар төмөр замын Хяналтын албаны орлогч дарга
  Б. Энхбаяр Улаанбаатар төмөр замын Ачаа тээврийн албаны дарга
  Л. Энхболд Улаанбаатар төмөр замын Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын албаны ерөнхий инженер
  Ч. Энхбат Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга
  Д. Нанзаддорж Нийслэлийн Авто замын газрын дарга
  Ч. Жаргалсайхан Нийслэлийн Замын цагдаагийн газрын дарга
  М. Ням-Очир Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
  Э. Анар Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын орлогч дарга
  М. Батсайхан Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга
Нарийн бичгийн
дарга
С. Баярбаатар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  Стратегийн  бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга