Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай

2014-02-24 00:00:00
2014 оны 02 сарын 24 өдөр                                                         дугаар А/116                                 Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 27, 10 дугаар сарын 17, 11 дүгээр сарын 07, 12 дугаар сарын 19, 2014 оны 01 дүгээр сарын 30, 2 дугаар сарын 7-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 22 /хорин хоёр/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийг шинээр баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Баянгол дүүргийн Засаг даргын  2009 оны  38 дугаар захирамжийн иргэн Б.Аюушжавд, Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 30 дугаар захирамжийн иргэн С.Баттулга, Г.Баярсайханд, 2013 оны А/422 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мэдрээд, 2009 оны 80 дугаар захирамжийн иргэн Р.Пагмад, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 244 дүгээр захирамжийн Оюуны хишиг ХХК-д, 2009 оны 308 дугаар захирамжийн иргэн Т.Ганбол-д, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын  2008 оны  260 дугаар захирамжийн иргэн Р.Батбаярт, 2009 оны  08 дугаар захирамжийн “Алтжин” ХХК-д, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын  2004 оны  123 дугаар захирамжийн иргэн А.Шийравд, 2004 оны  123 дугаар захирамжийн иргэн Д.Наранбаярт, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын  2014 оны  А/10 дугаар захирамжийн “Марта грийн” ХХК-д хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
02 дугаар  сарын 24-ний  өдрийн
А/116 дугаар  захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ НЬ ШИНЭЭР БАТАЛГААЖСАН
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Газрын
Хороо Зориулалт Хэмжээ м2 Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Баталгаажигдах эх үүсгэвэр
Баянгол дүүрэг
1 Б.Аюушжав 6 Худалдаа үйлчилгээ 120 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2009 оны 38
2 Цац үйлс ХХК 20 Орон сууц 62760 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2012 оны А/239, 2012 оны А/136, 2012 оны А/367
3 Орчлон констракшн ХХК 20 Аж ахуй 5000 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2013 оны А/530
4 С.Баттулга, Г.Баярсайхан 1 Үйлдвэрлэл 1000 5 Эзэмшүүлэх НЗХШ-ийн 2012 оны 185 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2004 оны 30 /1906м2/
5 Б.Мэдрээ 20 Лаборатори 1782 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2013 оны А/422
/Амины орон сууц/
6 Р.Пагма 2 Үйлчилгээтэй орон сууц 191 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2009 оны 80
Баянзүрх дүүрэг
7 Х.Бат-Өлзий, П.Ган-Өлзий 25 Контор, орон сууц, үйлчилгээ 2066 5 Эзэмшүүлэх Г-2204006159, Г-2204010431,                     Г-2204008474, Г-2204010096
8 Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар 1 Цэцэрлэгт хүрээлэн, Ногоон байгууламж 1912 5 Эзэмшүүлэх  
9 Улаанбаатар цахилгаан тугээх сүлжээ ТӨХК 2 Дэд станц 78 5 Эзэмшүүлэх  
10 Оюуны хишиг ХХК 19 Орон суууц 2490 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2011 оны 244
11 Т.Ганболд 14 Үйлчилгээ 225 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2009 оны 308
12 Р.Олзвой 19 Амины орон сууц 2010 5 Эзэмшүүлэх Ү-2204011301
Сүхбаатар дүүрэг
13 М-Ойл групп ХХК 9 Шатахуун түгээх станц 716 5 Эзэмшүүлэх СБДЗД-ын 2008 оны 260
/Р.Батбаяр / 370 м2, Б.Пунсалмаа
ҮХХ-2203000902 /346 м2/
14 Нар-Урт ХХК 1 Контор, үйлчилгээ 2272 5 Эзэмшүүлэх Барилга барих НЗД-ын 2009 оны 405
15 Э.Сүрэн 8 Үйлчилгээ 296 5 Эзэмшүүлэх СБДЗД-ын 2009 оны 08,
Ү-2203026155
16 Д.Одонзориг, Д.Жамъян 1 үйлчилгээ 288 5 Эзэмшүүлэх Ү-2203007449
Чингэлтэй дүүрэг
17 Д.Наранбаяр 1 Үйлчилгээ 109 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2004 оны 123 /60м2/, А.Шийрав ДЗД-ын 2004 оны 123 /48м2/
Хан-Уул дүүрэг
18 Рагчаа Интернэйшнл ХХК 16 Үйлчилгээ, орон сууц 3200  5 Эзэмшүүлэх НБХБТГ 2012/23
/хамтран ажиллах гэрээ/
19 Ажиллах хүчнийг дэмжих төв ТББ 10 Орон сууц, үйлчилгээ 14000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны A/333 /барилга барих/
20 Цац үйлс ХХК 16 Орон сууцны хотхон 11243 5 Эзэмшүүлэх НБХБТГ 2008/14
/хамтран ажиллах гэрээ/
21 Орчлон констракшн ХХК 10 Үйлчилгээтэй орон сууц 20000 5 Эзэмшүүлэх  
22 Марта грийн ХХК 3 Үйлчилгээтэй орон сууц 2009 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2014 оны А/10, Ү-2206004010