Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2014-02-24 00:00:00
2014 оны 02 сарын 24 өдөр                                                    дугаар А/115                                      Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 08 дугаар сарын 29, 11 дүгээр сарын 29, 12 дугаар сарын 19, 2014 оны 01 дүгээр сарын 30, 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 31 /гучин нэг/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгаж баталгаажуулсугай.                             
 2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
02 дугаар  сарын 24-ны өдрийн
А/115 дугаар  захирамжийн хавсралт
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 О.Чимэд 7 Амины орон сууц 116 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 565
2 Э.Баасанжав 8 Амины орон сууц 158 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
3 Би Жи Би Жи ХХК 15 Гараж, үйлчилгээ 3000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 565
4 Д.Энхбат 4 Худалдаа үйлчилгээ 1914 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 22
5 Уолд транс ХХК 20 Аж ахуй 13486 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 21
6 Петровис ХХК 19 Шатахуун түгээх станц 2600 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 20
7 Х.Байгалмаа, Хан Сан Сик 17 Худалдаа, үйлчилгээ 2057 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 377
8 Н.Шүр 7 Амины орон сууц 1246 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 297
9 Д.Гонгор 2 Контор, орон сууц, үйлчилгээ 270 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 564
Баянзүрх дүүрэг
10 О.Ширчинжав 1 Гараж 72 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 461
11 Ука ХХК 11 Орон сууц 5000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 300
12 Грийнхоум нийгэмлэг НҮТББ 22 Эмнэлэг 4406 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 21
13 Веллтак ХХК 24 Үйлдвэрлэл 3092 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 21
14 Петровис ХХК 14 Шатахуун түгээх станц 3000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 94
15 Сан энд Три ХХК 23 Контор, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 48994 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2008 оны 565
16 Т.Ганболд 2 Үйлчилгээтэй орон сууц 500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 22
17 Ш.Оюунчимэг 15 Үйлчилгээ 312 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 564
18 Миллениумспэйс ХХК 6 Аж ахуй 500 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2007 оны 473
Сонгинохайрхан дүүрэг
19 Д.Дунгаамаа 1 зуслан 400 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2008 оны 415
20 Баярс констракшн ХХК 20 Үйлдвэрлэл 15809 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2008 оны 559
Сүхбаатар дүүрэг
21 Сод-Ачлал ХХК 6 Гутал засвар 16 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 464, Ү-2203078901
22 Жаст групп ХХК 1 Шатахуун түгээх станц 3063 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 312
23 Жаст групп ХХК 12 Шатахуун түгээх станц 2074 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 312
24 Сөүлсэниорс товер ХХК 1 Оношлогоо, эмчилгээ 1238 40 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 440
Хан-Уул дүүрэг
25 И.Ошима 2 Худалдаа үйлчилгээ 154 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 20
26 Бад-Зул ХХК 11 Үйлчилгээ 80 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 360
27 Би Си Консалтинг ХХК 11 Эмчилгээ, сувилгаа 2200 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 226
Чингэлтэй дүүрэг
28 Ц.Энхцогт 5 Эмнэлэг 96 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 442
29 Бөхбат ХХК 5 Худалдаа, Үйлчилгээний төв 1495 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1998 оны А/227
30 Энэрэл дээд сургууль 13 Сургууль 1060 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 460
31 Өгөөмөр дэвжих ХХК 4 Үйлчилгээ 170 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 86