Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай

2014-02-24 00:00:00
2014 оны 02 сарын 24 өдөр                                                дугаар А/114                                          Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 07, 11 дүгээр сарын 29, 12 дугаар сарын 12, 2014 оны 1 дүгээр сарын 30, 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 31 /гучин нэг/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газрын талбайн хэмжээ, зориулалтыг өөрчлөн баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөгдсөн Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 22 дугаар захирамжийн “Батзав” ЗБН-д, 2011 оны 908 дугаар захирамжийн иргэн Ө.Хүрэлтогтохт, 2012 оны А/64 дүгээр захирамжийн иргэн М.Нарантуяад, 2006 оны 183 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Энхбаатарт, 2011 оны 780 дугаар захирамж, 2012 оны А/457 дугаар захирамжийн иргэн Д.Баатарт, 2008 оны 377 дугаар захирамжийн “Сан мери” ХХК-д, 2011 оны 730 дугаар захирамжийн “Ай Эс Юу Би” ХХК-д, 2008 оны 379 дүгээр захирамжийн “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв”-д, 2011 оны 906 дугаар захирамжийн иргэн Р.Адъяасүрэнд, 2010 оны 745 дугаар захирамжийн “Манука” ХХК-д, 2008 оны 377 дугаар захирамжийн “Буян-Ус” ХХК-д, 2012 оны А/272 дугаар захирамжийн иргэн С.Од-Эрдэнэд, 2013 оны А/829 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Цэцэгмаад, 2013 оны А/1032 дугаар захирамжийн Алво ХХК-д, 2010 оны 417 дугаар захирамжийн иргэн Г.Баттүшигт, 2005 оны 167 дугаар захирамжийн “ Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв”-д, 2009 оны 214 дүгээр захирамжийн “ Ус Сувгийн удирдах газар”-т, 2011 оны 583 дугаар захирамжийн “Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар”-т, 2010 оны 100 дугаар захирамжийн “Монголын Архитекторуудын эвлэл”-д, 2011 оны 583 дугаар захирамжийн иргэн Д.Оюунгэрэлд, 2013 оны А/346 дугаар захирамжийн “Хадгаламж банк” ХХК, иргэн Д.Баярхүүд, 2009 оны 672 дугаар захирамжийн “Энэрэл Интернэшнл” ХХК-д, 2004 оны 185 дугаар захирамжийн иргэн З.Отгонтуулд, 2011 оны 729 дүгээр захирамжийн “Сэд дэвжих” ХХК-д, 2012
2
оны А/63 дугаар захирамжийн “ХУД-н Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс”-т, 2005 оны 243 дугаар захирамж, 2010 оны 817 дугаар захирамж, 2010 оны 581 дүгээр захирамжийн “Тайм констракшн” ХХК-д, 2012 оны А/37 дугаар захирамжийн “Бэлон” ХХК-д, 2013 оны А/596 дугаар захирамжийн “Энх-Улз” ХХК-д, 2010 оны 822 дугаар захирамжийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт, 2013 оны А/1053 дугаар захирамжийн “Багануур дүүргийн Усан спорт, боулингийн төв”-д нарт хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
02 дугаар сарын 24-ны өдрийн
А/114  дүгээр захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ЗОРИУЛАЛТ
ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙГАА ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх зориулалт, талбайн хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Хэмжээ /м2/ Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Батзав ЗБН 3 Үйлчилгээ, орон сууц Үйлдвэрлэл 5 Эзэмшүүлэх 1116 НЗД-ын 2009 оны 22
2 Ө.Хүрэлтогтох 4 Орон сууц, үйлчилгээ 244м2 5 Эзэмшүүлэх 270 НЗД-ын 2011 оны 908
3 М.Нарантуяа 4 Контор, үйлчилгээ Амины орон сууц 5 Эзэмшүүлэх 287 НЗД-ын 2012 оны А/64
4 Ц.Энхбаатар 6 Үйлчилгээ Гарааж 108м2 5 Эзэмшүүлэх 176 НЗД-ын 2006 оны 183
5 Д.Баатар 7 Орон сууц Амины орон сууц 5 Эзэмшүүлэх 892 НЗД-ын 2011 оны 780
НЗД-ын 2012 оны А/457
6 Сан мери ХХК 4 Үйлдвэрлэл, агуулах 9066 5 Эзэмшүүлэх 9738 НЗД-ын 2008 оны 377
Баянзүрх дүүрэг
7 Ай Эс Юу Би ХХК 26 Цэцэрлэг, орон сууц, үйлчилгээ Орон сууц 5 Эзэмшүүлэх 9472 НЗД-ын 2011 оны 730
8 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 9 Эмнэлэг 84900 5 Эзэмшүүлэх 84561 НЗД-ын 2008 оны 379
9 Р.Адъяасүрэн 16 Амины орон сууц Насосны станц 5 Эзэмшүүлэх 420 НЗД-ын 2011 оны 906
10 Манука ХХК 5 Үйлчилгээтэй орон сууц Амины орон сууц, үйлдвэрлэл 5 Эзэмшүүлэх 4158 НЗД-ын 2010 оны 745
11 Буян-Ус ХХК 8 Контор, орон сууц Агуулах, аж ахуй 5 Эзэмшүүлэх 1668 НЗД-ын 2008 оны 377
12 Иргэн С.Од-Эрдэнэ 4 Орон сууц Амины орон сууц 5 Эзэмшүүлэх 1850 НЗД-ын 2012 оны А/272
13 Ц.Цэцэгмаа 8 Орон сууц Үйлдвэрлэл 5 Эзэмшүүлэх 2808 НЗД-ын 2013 оны А/829
14 Алво ХХК 5 Үйлчилгээ орон сууц Үйлчилгээ 5 Эзэмшүүлэх 3213 НЗД-ын 2013 оны А/1032
Сүхбаатар дүүрэг
15 Г.Баттүшиг 4 Төлөвлөсөн автомашины зогсоол, үйлчилгээтэй орон сууц 480 м2, Үйлчилгээтэй, орон сууц 5 Эзэмшүүлэх 1318 НЗД-ын 2010 оны 417
16 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 1 Контор гараж 1060 м2 15 Эзэмшүүлэх 1465 НЗД-ын 2005 оны 167
17 Ус Сувгийн удирдах газар 8 Контор 864 м2, Бохир усны шугамын засварын барилга 15 Эзэмшүүлэх 1031 НЗД-ын 2009 оны 214
18 Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар 7 Орон сууц, үйлчилгээ Экологийн хүүхдийн цэцэрлэг сургалт 5 Эзэмшүүлэх 800 НЗД-ын 2011 оны 583
19 Монголын Архитекторуудын эвлэл 8 Контор 225 м2 5 Эзэмшүүлэх 382 НЗД-ын 2010 оны 100
20 Д.Оюунгэрэл 9 Иргэний ахуйн Худалдаа, үйлчилгээ 5 Эзэмшүүлэх 435 НЗД-ын 2011 оны 583,
 Ү-2203012130
21 Хадгаламж банк ХХК 3 Үйлчилгээ Хадгаламж банк ХХК, Т.Баярхүү 5 Эзэмшүүлэх 595 НЗД-ын 2013 оны А/346
Хан-Уул дүүрэг
22 Энэрэл Интернэшнл ХХК 8 Үйлчилгээтэй орон сууц Орон сууц 5 Эзэмшүүлэх 18000 НЗД-ын 2009 оны 672
23 З.Отгонтуул 11 Амины орон сууц 486 15 Эзэмшүүлэх 700 НЗД-ын 2004 оны 185
24 Сэд дэвжих ХХК 16 Үйлчилгээтэй орон сууц 20805 15 Эзэмшүүлэх 19293 НЗД-ын 2011 оны 729
25 ХУД-н Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс 1 Орон сууц байршил шилжүүлэх 5 Эзэмшүүлэх 400 НЗД-ын 2012 оны А/63
26 Тайм констракшн ХХК 12 Орон сууц, Офис, сургууль, цэцэрлэг 18400 15 Эзэмшүүлэх 32258 НЗД-ын 2005 оны 243 НЗД-ын 2010 оны 817 НЗД-ын 2010 оны 581 / 13858м2 талбай  нэмэгдэж байгаа/
27 Бэлон ХХК 2 Үйлдвэрлэл 1711 5 Эзэмшүүлэх 1956 НЗД-ын 2012 оны А/37
28 Энх-Улз ХХК 2 Үйлдвэрлэл 605 5 Эзэмшүүлэх 360 НЗД-ын 2013 оны А/596
29 Одмөнх ХХК 9 Үйлчилгээтэй орон сууц 3469 5 Эзэмшүүлэх Үйлчилгээ НЗД-ын 2009 оны 359
30 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар 1 Ажилчдын орон сууц 457 5 Эзэмшүүлэх 300 НЗД-ын 2010 оны 822
Багануур дүүрэг
31 Багануур дүүргийн Усан спорт, боулингийн төв 3 Үйлчилгээ 6625м2 5 Эзэмшүүлэх 4800 НЗД-ын 2013 оны А/1053