Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-02-19 00:00:00
2014 оны 02 сарын 19 өдөр                                        дугаар А/103                                     Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг батлах тухай” 13/53 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн     ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах журмын төсөл болон Ерөнхий гэрээний журмын төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.
 2. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах журам, Ерөнхий гэрээний журмын төслийг 2014 оны нэгдүгээр улиралд багтаан Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсгийн дарга нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаад даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
02 дугаар сарын  19 –ний өдрийн
А/103 дугаар  захирамжийн
хавсралт
 
 
 
 
 
 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Дарга:        Н.Батаа   Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
 
Гишүүд:      С.Баярбаатар   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 
  Э.Ганхүү   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 
  Ж.Эрдэнэчимэг
 
 
 
Н.Хулан
 
 
 
С.Мөнхдөл
 
 
 
Л.Нарантуяа
 
 
  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
 
  Ю.Идэрцогт       Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны  газрын дарга
 
  Ү.Энхтайван   Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын орлогч дарга
       
Нарийн   бичгийн    дарга:         Н.Ойдов   Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн