Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2013-12-25 00:00:00
2013 оны 12 сарын 25  өдөр                                                дугаар А/1140                                      Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 07 дугаар сарын 05, 07 дугаар сарын 19, 08 дугаар сарын 29, 09 дүгээр сарын 12, 10 дугаар сарын 02, 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 33 /гучин гурав/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгаж баталгаажуулсугай.                          2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                           Н.БАТАА  
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны
12 дугаар  сарын 25 -ны өдрийн
А/1140 дүгээр  захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Хэмжээ
/м2/
Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 “Бимэкс” ХХК 4 Хүнсний үйлдвэр 6162 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 462
2 “Монгол түлхүүр” ХХК 4 Контор, гүний худаг 17285 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 380
3 “Техник импорт” ХХК 4 Контор, агуулах,
аж ахуй
48276 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 363
4 “Батнэгдэл” СӨХ 12  Орон сууцны орчны газар 16562 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 83
5 “Эв нэгдэл” СӨХ 14  Орон сууцны орчны газар 13175 5 Ашиглуулах НЗД -ын 2007 оны 649
6 “Тамир импекс” ХХК 15 Худалдаа үйлчилгээ 138 5 Эзэмшүүлэх НЗД -ын 1998 оны А/227
7 Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн 6 дугаар төв 19 Эмнэлэг 556 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1998 оны А/140
8 “Суурь” ХХК 20 Орон сууц 3019 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 380
9 “Их хөдөлгөөн хоршоо” 20 Автодром 5977 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 380
10 “Ээма” ХХК 20 Үйлдвэрлэл 5390 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 462
11 “Ээма” ХХК 20 Үйлдвэрлэл 10250 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 462
12 Иргэн Ц.Амар 20 Үйлдвэрлэл 872 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 379
Баянзүрх дүүрэг
13 “Монголросцветмет” ХХК 5 Контор, орон сууц 2252 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2008 оны 380
14 “Геомандал” ХХК 10 Контор, гараж 4902 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 461
15 “Эрин лайн” ХХК 14 Контор 2190 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 298
16 Иргэн С.Эрдэнэ 18 Үйлчилгээ 91 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
Сонгинохайрхан дүүрэг
17 “Алтан тариа” ХХК 9 Үйлчилгээ 959 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 613
18 Иргэн Б.Бямбацогт 12 Үйлчилгээ 96 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
19 Иргэн Д.Бат-Эрдэнэ 13 Худалдаа, үйлчилгээ 50 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 351
20 Иргэн О.Сэмэр 18 Аж ахуй 736 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 86
21 Иргэн Ю.Дамдинпүрэв 20 Аж ахуй 1320 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 181
Сүхбаатар дүүрэг
22 “Итгэл-129” СӨХ 3 Орон сууцны орчны газар 3440 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2008 оны 241
23 "Дулаан-Орд" СӨХ 3 Орон сууцны орчны газар 2760 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2006 оны 561
24 "Дулаан-Орд" СӨХ 3 Орон сууцны орчны газар 3170 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2006 оны 561
25 Иргэн Б.Дашням, Д.Чинбат 5 Агуулах 100 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 462
26 Иргэн Б.Удвал 7 Үйлчилгээ 448 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 226,
Ү-2203008670
27 Иргэн Ё.Шинэхишиг 10 Худалдаа, үйлчилгээ 480 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 352
Хан-Уул дүүрэг
28 “Их Асар” ХХК 2 Үйлдвэрлэл 1151 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 379
Чингэлтэй дүүрэг
29 “Од театр” ХХК 1 Контор, үйлчилгээ 2624 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 463
30 Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 2 Үйлчилгээ 420 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 613
31 Хөдөлмөрийн дээд сургууль 5 Сургалт 5430 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 129
32 “Шилтгээн-61” СӨХ 6 Орон сууц орчны газар 5950 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2006 оны 561
33 “Эв нэгдэл-30” СӨХ 6 Орон сууц орчны газар 4787 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2008 оны 242