Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

2013-09-10 00:00:00
2013 оны 09 сарын 10 өдөр                                            дугаар А/851                                                 Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3, 21 дүгээр зүйлийн 21.1, Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын 3.1, 3.2.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийг 2013 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Нямаагийн Батаад даалгасугай. 
 
 
 
 
                       НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                 Э.БАТ-ҮҮЛ