Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-08-30 00:00:00
2013 оны 08 сарын 30 өдөр                                                дугаар А/815                                                   Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2013 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 280 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн 79 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн төв талбайг Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай болгон нэрлэсэнтэй холбогдуулан талбайн нэрээр хаяглагддаг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хаягийг өөрчлөх ажлыг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн зохион байгуулж, мэдээллийн санд нэмэлт оруулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны хаяг, индексийг өөрчлөх, холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актын нэгдсэн судалгааг гаргаж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналын төсөл боловсруулан эрх бүхий байгууллагад өргөн барих ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
Дарга             С.Отгонгэрэл           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                            Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга   
  
Гишүүд          Э.Анар                       Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний
                                                            газрын орлогч дарга 
                               
                        Б.Түвшинтөгс          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                            Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах
                                                            хэлтсийн дарга 
                                       
                        С.Энхтуяа                 Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын
                                                            Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн
                                                            дарга /зөвшилцсөнөөр/
 
                        С.Энхжаргал            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                            Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн 
                                             
                        Д.Баярмаа                Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
                                                            албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
                                                            удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
                
                         С.Гаваа                     Нийслэлийн Архивын газрын дарга                                   
                               
                         С.Төмөрдулам        Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                             Хот байгуулалт, газрын кадастр,
                                                              мэдээллийн хэлтсийн дарга       
                                   
                        Б.Батчимэг               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын                                                                                                                          Кадастрын хэлтсийн дарга                        
                                   
                        Н.Ган-Эрдэнэ          “Геокад” ХХК-ийн захирал /зөвшилцсөнөөр/ 
 
Нарийн бичгийн
дарга              Д.Уранбайгаль        Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                            Хот байгуулалт, газрын кадастр,
                                                            мэдээллийн хэлтсийн мэргэжилтэн 
 
2.Энэ захирамжийн хэрэгжилтийг 2013 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн дотор  танилцуулахыг Ажлын хэсэг /С.Отгонгэрэл/-т даалгасугай.
 
 
 
 
 
                                 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                 БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                 ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                            Э.БАТ-ҮҮЛ