Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-08-19 00:00:00
2013 оны 08 сарын 19 өдөр                                                дугаар А/783                                                   Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 3/31 дүгээр тогтоолыг үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Ханын материал орчим /Хотын захиргааны шинэ цогцолбор/-д төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан “Халла гонсол” ХХК-тай Зураг төслийн даалгавар, санхүүжилтийн хэлбэр, ажлын график, талуудын эрх үүргийг тодорхойлсон гэрээний хэлцэл хийж, төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            ахлагч:           Ё.Гэрэлчулуун          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын дарга
            Гишүүд:         М.Гантулга                Гэр хорооллын хөгжлийн газрын
                                                                         орлогч дарга
                                    Д.Нямдаваа             Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                         Кадастрын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
                                    М.Нямбаяр               Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                                         Дахин төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
            Нарийн бичгийн
            дарга             С.Энхжаргал            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
 
2. Хэлэлцэн тохирсон гэрээний төслийг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсгийн ахлагч Ё.Гэрэлчулуунд даалгасугай.
 
 
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                 Э.БАТ-ҮҮЛ