Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-02-10 09:00:03

2020 оны 02 сарын 10-ны дотор                                     Дугаар А/178                                           Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Автотээврийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 9 дүгээр зүйлийн 9.4, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 28/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 2-115-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн цэнэглэгчийн байршлыг судалж, тодорхойлох, санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

           

Ахлагч:                                  -Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

                                              Хурлын Тэргүүлэгч, Зорчигч тээврийн  

                                              нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын захирал  Г.Төмөрбаатар;

 

Гишүүд:                                 -Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

                                              Хурлын Тэргүүлэгч Орчны бохирдлыг бууруулах 

                                              үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Ч.Гантулга;

 

                                             -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

                                             Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга  

                                              Н.Отгонбаяр;

 

                                             -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн

                                             газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Ууганбаяр;

 

                                             -Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын дарга Ч.Сайханбаяр;

                                                           

                                             -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга А.Энхманлай;

 

                                             -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, Удирдлагын газрын дарга Ш.Үнэнбат;      

 

                                             -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун;

                                   

 

                                              -Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ

                                              ТӨХК-ийн дарга /зөвшилцсөнөөр/ Д.Баярсайхан

                                              -Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын дарга Б.Индра;

 

                                              -Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци

                                              ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ж.Билэгсайхан;

 

                                              -Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын Ерөнхий инженер Б.Энхцаг;     

 

                                              -Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын

                                               Цахилгаан хангамжийн албаны дарга О.Санжаасүрэн;    

 

Нарийн бичгийн

дарга:                                     -Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын

                                               Дотоод хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга Д.Отгонсүрэн;

    

     2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан ажлыг зохион байгуулж, хийсэн ажлын тайланг холбогдох саналын хамт боловсруулан нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлд 2020 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсгийн ахлагч /Г.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                     БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                     ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                               С.АМАРСАЙХАН