Газар эзэмших эрх олгох тухай

2019-10-24 09:15:06

2019 оны 10 сарын 24-ний өдөр                                           Дугаар А/1120                                   Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрх олгох тухай

 

  

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1-д  заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

           

      1.Төрийн байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдах барилга байгууламжийн газрыг энэ захирамжийн хавсралтад заасан байгууллагуудад эзэмших эрх олгосугай.

 

       2.Газар эзэмших эрх олгосон байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын мэдээллийн санд бүртгэж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /А.Энхманлай/-нд даалгасугай.

 

        

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                               С.АМАРСАЙХАН