Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

2019-10-21 09:10:15

2019 оны 10 сарын 21-ний өдөр                                          Дугаар А/1085                                    Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Захирамжид өөрчлөлт

оруулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 26/23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/499 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийн эх үүсвэр “Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжих” гэснийг “Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх” гэж өөрчилсүгэй.

 

 

 

 

 

 

                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                С.АМАРСАЙХАН