Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

2019-10-21 09:00:13

2019 оны 10 сарын 21-ний өдөр                                       Дугаар А/1083                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Захирамжид өөрчлөлт

оруулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 26/23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/813 дугаар захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан “100 сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах ажил/” гэснийг “73 сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах ажил” гэж өөрчилсүгэй.

 

 

 

 

 

 

                                                 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                 БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                 ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                         С.АМАРСАЙХАН