Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-06-25 00:00:00
2013 оны 06 сарын 25 өдөр                                               дугаар А/627                                               Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын   тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Хотын “Тээврийн Корпораци” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг шинээр зохион байгуулах,  бүтэц зохион байгуулалтын талаар судалж, түүний чиг үүрэг дүрмийг тодорхойлж санал боловсруулах Ажлын хэсгийг хавсралт ёсоор баталсугай.
 
2. Дээрх асуудлаар Ажлын хэсэг саналаа боловсруулж, 2013 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Удирлагын зөвлөлд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Н.Гантөмөр/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                    ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТҮҮЛ