Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-05-30 00:00:00
2013 оны 05 сарын 30 өдөр                                          дугаар А/550                                               Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,  Нийслэлийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 8/33 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Улаанбаатар хотод метро барих шугамыг тэмдэгжүүлэх ёслолын ажиллагааны бэлтгэл ажлыг  хангах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            ахлагч            Ё.Гэрэлчулуун         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        дарга
 
            Гишүүд:         С.Баярбаатар          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
                                                                        Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн
                                                                        хэлтсийн дарга                                                                                
                                    Ү.Ганболд                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Нутгийн захиргааны удирдлагын  хэлтсийн
                                                                        дарга
                                    Э.Ганхүү                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                       Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга                                                  
                                    Б.Түвшинтөгс           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
                                                                        Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй  харилцах 
                                                                        хэлтсийн дарга
                                    Т.Батбаяр                 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
                                                                        албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын
                                                                        хэлтсийн дарга      
                                    Ч.Энхбат                   Тээврийн газрын дарга
                                    Б.Батцэнгэл             Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга
                                    М.Батсайхан            Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        орлогч дарга
                                    Д.Энхцог                   Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                                        Архитектур дизайны хэлтсийн дарга
                                    О.Одбаяр                  Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                                        Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
                                    Ц.Түвшинтөгс          Улаанбаатар чуулгын дарга
 
Нарийн бичгийн
            дарга              О.Амарбаяр             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
                                                                         Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн
                                                                          хэлтсийн мэргэжилтэн

2. Ёслолын ажиллагааг зохион байгуулахад шаардагдах  хөрөнгийг Тамгын газрын 2013 оны төсвийн холбогдох зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
3.Улаанбаатар хотод метро барих шугамыг тэмдэгжүүлэх ёслолын  ажиллагааны бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 05 дугаар сарын 31-нд бэлэн болгохыг Ажлын хэсэг /Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг болгосугай.                                          
                                   
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                       Э.БАТ-ҮҮЛ