Хүндэтгэлийн тоглолт зохион байгуулах тухай

2013-04-26 00:00:00
2013 оны 04 сарын 26 өдөр                                         дугаар А/426                                                    Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэл Улаанбаатар хотод Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд  нарын VII бага хурал   зохион  байгуулагдахтай  холбогдуулан зочид төлөөлөгчдөд 2013 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр  хүндэтгэлийн  хүлээн авалтын тоглолтыг зохион байгуулсугай.
 
2. Хүлээн авалтын тоглолтын  үйл ажиллагааг зохион байгуулахад шаардагдах 1120000 /нэг сая нэг зуун хорин мянга/ төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын нөөц сангаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
 
                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                      БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                      ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                              Э.БАТ-ҮҮЛ