Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
2 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
3 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
4 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
5 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
6 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
7 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
8 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
9 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
10 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
11 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
12 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
13 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
14 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
15 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
16 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
17 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
18 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
19 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
20 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07