Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
161 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
162 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
163 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
164 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
165 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
166 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
167 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
168 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
169 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
170 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25
171 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /товчоо/ 2014-03-24
172 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /орлого/ 2014-03-24
173 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2014-03-24
174 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 12-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2014-01-13
175 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 12-р сарын мэдээ 2014-01-07
176 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-01-03
177 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 11-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2013-12-19
178 Нийслэлийн нийгэм эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилт 2013-12-18
179 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 11-р сарын мэдээ 2013-12-10
180 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн талаарх мэдээллийг татаж авна уу 2013-12-04