Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо Хавсралт
1 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-19
2 Үр дүнгийн урамшил олгох тухай 2016-12-14 Хавсралт
3 Дүрэм батлах тухай 2016-12-12 Хавсралт
4 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12
5 Тээврийн хэрэгслүүдийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12 Хавсралт
6 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2016-12-09 Хавсралт
7 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016-12-09
8 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-12-08 Хавсралт
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-08
10 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-12-07
11 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-12-06
12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-06
13 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2016-12-06
14 “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-12-05 Хавсралт
15 Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-02 Хавсралт
16 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-11-30